Naprawa pokrycia ceramicznego oraz z płyt azbestowo-cementowych

Pokrycie dachowe z ceramicznej dachówki jest dzisiaj dość rzadko stosowane. Pokrycie to jest drogie, pracochłonne w wykonawstwie, wymagające dość ciężkiej konstrukcji drewnianej, ale jest to pokrycie estetyczne i trwałe. Przez długi okres po wykonaniu nie ulega uszkodzeniom i odkształceniom. Dopiero po kilkunastu latach mogą nastąpić deformacje, w wyniku których pokrycie staje się nie-szczelne, przecieka. Typową deformacją jest pękanie dachówek i wykruszanie się zaprawy ze spoin łączących poszczególne dachówki. Wynika to z odkształcenia się pokrycia wskutek ruchów termicznych.

Zginanie się konstrukcji, nieskoordynowany ruch elementów nośnych powoduje, że zaprawa łącząca wzajemne dachówki pęka i wykrusza się. Konieczne jest usztywnienie konstrukcji poprzez np. przybicie od strony poddasza tzw. wiatrownic, tj. desek o grubości 38 mm i szerokości ok. 15—18 cm łączących kilka krokwi razem (rys. 25). Wykruszone z zaprawy spoiny pomiędzy dachówkami wypełniamy zaprawą składającą się z dwóch części piasku, jednej części ciasta wapiennego z dodatkiem włókien lnu lub konopi (rys. 26). Spoiny wypełniamy zaprawą od strony poddasza, używając do tego wąskiej szpachelki lub kielni.

Pokrywanie dachu płytami azbestowo-cementowymi, do niedawna rozpowszechnione, jest — wobec zakazu stosowania azbestu — prawie nie wykonywane. Wiele istniejących dachów jest jednak pokrytych tymi płytami i w przypadku ich uszkodzenia konieczna jest naprawa. Można oczywiście wymieniać całe płyty czy małe płytki, które są zniszczone czy tylko popękane. Wobec jednak ograniczonej produkcji nie zawsze będzie można nabyć nowe elementy do wymiany. W tych też przypadkach naklejamy na pęknięcia pasy papy bądź dwie warstwy płótna jutowego na warstwie lepiku. Papa lub płótno musi zachodzić co najmniej

10 cm poza pęknięcia. Jeżeli jest to większa powierzchnia pokrycia, a brakuje płyt eternitowych, możemy je zastąpić kawałkami blachy lub — co jest bardziej dostępne i znacznie tańsze — dwiema warstwami papy bitumicznej sklejonej lepikiem. Taka naprawa nie jest estetyczna i jeżeli dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w głębi działki, to może pozostać przez wiele miesięcy, jeżeli natomiast znajduje się na budynku od strony ulicy, to po zdobyciu właściwego materiału musimy ją wykonać ponownie. Płytki azbestowo-cementowe i dachówkę ceramiczną przycinamy używając piłki do metali, z tym że dachówkę należy przed cięciem na 24 godziny namoczyć w wodzie.

Podobne