Naprawa rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe odprowadzają wodę opadową i topniejący śnieg z połaci dachowych na zewnątrz budynku. Zadanie to będzie spełnione dobrze wówczas, gdy rynny zostaną zamocowane z odpowiednim spadkiem (0,1—0,2%) zapewniającym prawidłowy spływ wody do rur spustowych oraz gdy zachowany będzie właściwy przekrój rynny w stosunku do powierzchni połaci dachowej. Rury spustowe i rynny należy czyścić z piasku, błota i innych zanieczyszczeń stałych utrudniających spływ wody. Co najmniej dwa razy do roku (na wiosnę i na początku jesieni) należy sprawdzać, czy rynny i rury spustowe są drożne, a wszelkie nagromadzone nieczystości usuwać. Konieczne jest również sprawdzenie zamocowania haków przytrzymujących rynny, a w przypadku stwierdzenia przerdzewienia wymiana na nowe.

Sprawdzenie, czy rynny są zawieszone z odpowiednim spadkiem, polega na wlaniu do nich wody i obserwacji jej spływu do rur spustowych. Jeżeli woda zatrzymuje się tworząc tzw. zastoiny wodne, świadczy to, że rynna uległa odkształceniu. Wówczas za pomocą klocka drewnianego prostujemy wygiętą rynnę. Jeżeli jest opuszczona, to hak przytrzymujący rynnę podginamy lekko ku górze. Rozłączanie się rur spustowych następuje w wyniku opuszczania się ich ku dołowi, niewłaściwego zamocowania haków w ścianie itp. Należy zachować zasady, jakie pokazane zostały na rys. 34 i 35 dotyczące zamocowania rur spustowych przy budynku. Złącza rur, które uległy rozszczepieniu po umocowaniu ich w obejmach, należy ponownie zlutować. Dziury w rynnach i rurach spustowych po oczyszczeniu naftą i przetarciu krawędzi papierem ściernym zalutowujemy łatkami z blachy ocynkowanej.

Często przyczyną zawilgocenia ścian jest nieprawidłowe umocowanie dolnego końca rury spustowej nad terenem. Zbyt wysokie umocowanie końca rury spustowej powoduje, że woda wypływając z rury silnie odpryskuje od podłoża i ochlapuje ścianę powodując jej zawilgocenie. Pod rynną należy wykonać odpływ betonowy ze spadkiem w kierunku od budynku. Przyczyną zawilgocenia może być też nieprawidłowe umocowanie rynny w stosunku do konstrukcji dachu nad gzymsem. Prawidłowe umocowanie rynny pokazane zostało na rys. 37. W par-terowych budynkach gospodarczych, podrzędnych i domkach letniskowych niekoniecznie muszą być mocowane rynny i rury spustowe. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

–              okap budynku musi być wysunięty co najmniej 40 cm poza lico ścian,

–              cokół musi być wodoszczelny na wysokość co najmniej 40 cm,

–              od budynku musi być zapewniony od-pływ (rys. 38).

Prace przy naprawie tynków i murów wymagają najpierw zgromadzenia sprzętu (rys. 39). Podstawowe narzędzia do prac remontowo-budowlanych to: poziomnica (A) służąca do sprawdzania pionu i poziomu przy poprawianiu lub wznoszeniu ścian i przy pracach tynkarskich, pion murarski (B), kielnia (C), która służy do nakładania zaprawy na mury przy mocowaniu cegieł lub wyprawy tynkarskiej na płaszczyznę ścian, młotek murarski (E) do przycinania cegieł (masa młotka powinna wynosić ok. 500 g) oraz packa murarska (D) do zacierania (gładzenia) powierzchni otynkowanych. Do uzyskania całkowitej gładzi tynku używać będziemy packi obitej filcem, który może być na pacce naklejony. Packa taka służy głównie do zacierania ostatniej warstwy tynku „na gładko” lub także po wykonanych w tynku naprawach. Przy pracach wymagających dużej ilości za-prawy, np. przy naprawie dużych powierzchni tynku czy przy dużych murowaniach, do przenoszenia zaprawy przy murowaniu używać należy pojemników zwanych skrzynkami murarskimi. Po skończonej pracy narzędzia powinny być oczyszczone dokładnie, gdyż pozo-stawiona na nich zaprawa przez noc stężeje i trudno ją później usunąć. Warto wiedzieć, że zaprawa cementowa traci swoją wartość już po ok. 2 godzinach, a zaprawa cementowo-wapienna już po ok. 5 godzinach.

Podobne