Podstawowe wymagania BHP przy pracy na dachu

Praca na dachu wymaga dużej ostrożności. Pracownik pracujący na dachu powinien być opasany liną o grubości 38 mm, której drugi koniec należy przymocować do podstawy komina lub innych stałych punktów zaczepienia na dachu (np. do wystającej nad połać dachu ściany przeciwpożarowej, ław kominiarskich lub ściany wyższego sąsiedniego budynku). Długość liny powinna umożliwiać swobodne poruszanie się na dachu i zabezpieczać przed upadkiem na ziemię.

Podobne