Rodzaje zapraw do tynków i murów

Zaprawy służą do spajania elementów konstrukcyjnych budynku (cegieł, pustaków) oraz do wykonywania tynków na ścianach w pomieszczeniach i na zewnątrz. W skład każdej zaprawy wchodzą trzy składniki: spoiwa — cement, wapno, gips, glina; wypełniacze — jak piasek, kruszywo oraz woda. W praktyce podaje się nazwę zaprawy określającą jej podstawowe spoiwa (np. cementowa, cementowo-wapienna) i proporcjonalny skład objętościowy, np. 1:3 czy 1:1:6. Pierwsza cyfra lub pierwsze dwie cyfry oznaczają spoiwo (materiał wiążący) druga lub trzecia oznacza wypełniacz. Jeżeli użyjemy określenia: zaprawa cementowa 1:3, oznacza to, że zaprawa składa się z 1 części cementu, 3 części piasku oraz wody w takiej ilości, aby miała ciastowatą konsystencję. 0 jakości zaprawy decyduje właściwy sposób jej przygotowania, właściwa jakość i odpowiedni dobór składników wchodzących w skład zaprawy. Wapno hydratyzowane, cement i gips budowlany powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, aby nie były narażone na zawilgocenie.

• Cement w workach nie może być składowany bezpośrednio na ziemi, lecz na podłodze drewnianej odizolowanej od podłoża, powinien być także odsunięty ok. 50 cm od ścian. Nie może być długo składowany, ponieważ traci właściwości wiążące — po ok. 3 miesiącach ok. 10%, a po roku 38%.

• Wapno. W sprzedaży są dwa rodzaje wapna: wapno palone w bryłach oraz wapno hydratyzowane sprzedawane w workach po 40-50 kg w postaci sypkiego białego proszku. Wapno palone w bryłach wymaga uprzedniego „zgaszenia”, tj. rozpuszczenia w wodzie i co najmniej przez 8 tygodni odczekania leżakowania, aż zakończy się proces lasowania. Im dłużej zlasowane wapno leżakuje, tym ma lepsze właściwości wiążące. Wapno hydratyzowane łączy się z wodą na 48 godzin przed rozpoczęciem prac.

• Gips budowlany. Gips budowlany po połączeniu z wodą zaczyna wiązać już po 5 minutach, a kończy po 10 do 30 min. Po zakończeniu wiązania zaczyn gipsowy jest twardą jednolitą masą i w żadnym przypadku nie nadaje się do dalszego użycia ani do przeróbki. Gips stosujemy jako materiał wiążący do zapraw, którymi naprawiamy uszkodzone tynki, do umocowania i utwardzenia w ścianach gwoździ, kołków itp.

• Piasek do zapraw powinien być czysty, bez zanieczyszczeń takich jak np. glina, o drobnej granulacji.

• Woda uplastycznia masę i jednocześnie wpływa na jej wiązanie i twardnienie. Żeby spełniała tę funkcję, powinna być czysta, bez widocznych zanieczyszczeń, o obojętnym smaku, a więc taka, jaką używamy do picia. Nie nadają się do zapraw absolutnie wody mineralne i woda sodowa.

Podobne